Teambuilding met lego

TEAM

HAPPY

LEGO SERIOUS PLAY® is een krachtige communicatie techniek om teams intens te laten samenwerken.

Je volledige team raakt betrokken bij het proces. Lego Serious Play werd op initiatief van Robert Rasmussen en Per Kristiansen ontworpen door de professors Bart Victor en Johan Roos aan de IMD business school in  Lausanne  en is wereldwijd beschermd.

De hoekstenen van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode zijn:

1.Play en Fun :
wanneer mensen spelen
 • zijn ze productiever
 • hebben ze meer plezier
 • voelen ze meer verbondenheid
 • boeken ze betere resultaten
2.Constructionism:
de meeste mensen leren beter en sneller wanneer ze iets tastbaar kunnen bouwen
3.Imagination:
communicatie verloopt veel efficiënter wanneer concepten ver-beeld worden

Hoe werkt LEGO SERIOUS PLAY®?

De methode zelf bestaat uit 4 stappen die tijdens de workshops verschillende keren worden herhaald.
1.De uitdaging/vraag:
  • de facilitator stelt een uitdagende vraag
2.Bouwen:
  • de deelnemers bouwen met behulp van LEGO® een antwoord op de vraag
3.Delen:
  • de deelnemers delen met hun collega’s de betekenis van hun model
4.Reflecteren:
  • inzichten komen tot stand bij het luisteren

LEGO SERIOUS PLAY® stimuleert het denkproces op een alternatieve manier.

De hersenen controleren het lichaam.
Wetenschappers registreerden hoeveel hersencapaciteit ingezet wordt voor elk lichaamsdeel.
Zo zou een man er uit zien als elk lichaamsdeel zou groeien volgens de hoeveelheid hersencapaciteit  elk lichaamsdeel opeist. De intense wisselwerking tussen brein en handen  is overduidelijk.

LEGO SERIOUS PLAY® is een wetenschappelijk onderbouwde en bewezen methodiek.

LEGO® SERIOUS PLAY® is gebaseerd op research die laat zien dat de hands-on, minds-on leer  diepere en meer zinvolle inzichten geeft bij  probleemsituaties. Het onderbewustzijn wordt geprikkeld.  LEGO® SERIOUS PLAY® laat je dieper denken en ondersteunt een intensievere dialoog.

LEGO SERIOUS PLAY® steunt op het "hands on mind on" principe.

LEGO® SERIOUS PLAY® laat mensen bouwen en delen. Denken met je handen opent de creativiteit. 
LEGO® SERIOUS PLAY® voegt door zijn unieke methodiek ongekende power  toe aan je brein. Zijn krachtige creatieve proces verleidt je brein tot verrassende inzichten.
LEGO® SERIOUS PLAY®  zorgt  voor een diepe imprint in de hersenen.
Handen helpen hersenen creatief denken.
(Frank Wilson “The Hand: How its use shapes the brain, Language and Human Culture” (New York: Pantheon, 1998))

Met Lego Serious Play gaan mensen op een heel andere manier communiceren.

Elke deelnemer bouwt zijn of haar eigen driedimensionale model .
Deze 3D-modellen fungeren als basis voor groepsdiscussie, probleemoplossing en besluitvorming.
Alle deelnemers hebben tijd om na te denken voor ze aan het woord komen
De methode helpt om op een andere, betere manier met elkaar te overleggen waarbij iedereen evenveel tijd en gelegenheid krijgt om zijn of haar ideeën naar voor te brengen. Hierdoor wordt de kennis, de expertise en de creativiteit van het team beter benut dan in de klassieke vergaderingen waarbij 20% van de deelnemers 80% van de tijd aan het woord is.

Bij LEGO® SERIOUS PLAY® zijn 100% van de deelnemers 100% van de tijd betrokken.

Je ziet in 3D wat deelnemers denken.

De communicatie met Lego Serious Play minimaliseert  de risico’s op misverstanden en miscommunicatie.

Heel vaak weten mensen na een jaar nog waarom ze hun figuurtje maakten. Het zorgt  voor een diepe imprint in de hersenen.”
Lego Serious Play  brengt het beste van elke van deelnemer naar boven 

Waarom een teambuilding met Lego Serious Play organiseren?

In huidige snel veranderende en complexe tijden dient een manager / directeur  terug te vallen op de competentie van zijn team. Managers, directeuren alleen hebben niet alle antwoorden in petto. Hun succes moet in huidige tijden kunnen steunen op de kracht van het beste van elk lid van hun team. ”
Lego Serious Play is een uiterst sterk wapen voor u en uw team om ten strijde te trekken in een steeds sneller veranderend economisch landschap. 
Door te vergaderen met Lego gebruik je je brein optimaal.  Je gebruikt het deel van je hersens waarmee je vertelt, waarmee je verhaalt. Maar je gebruikt ook je handen, het bouwgedeelte van je hersens. Je gaat uiterst efficiënt met je team en het behandelde onderwerp om.

Een Lego Serious Play atelier is ALTIJD MAATWERK!
Lets play, nothing to loose!